Psykoterapiasta apua psyykkiseen hyvinvointiin

Psykoterapia on hyvä hoitokeino, jokin psyykkisen hyvinvoinnin ongelma haittaa päivittäistä elämää. Psykoterapia sopii ensisijaisena tai täydentävänä hoitomuotona, mikäli esimerkiksi jotkin seuraavista ongelmista estävät tasapainoisen elämän elämisen:

 • elämänkriisit tai suuret muutokset
 • traumat
 • paniikkihäiriö
 • syömishäiriöt
 • ahdistus
 • masennus

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään tarkastelemaan ja ratkaisemaan ihmisen ongelmia tämän käyttäytymis- ja ajatusmallien kautta. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on yksi tutkituimmista psykoterapiamuodoista ja sen avulla on saatu hyviä tai vähintäänkin lupaavia tuloksia erilaisten ongelmien hoidossa.

Työnohjausta sosiaali- ja terveysalalle

Työnohjauksella pyritään edistämään työntekijöiden työhyvinvointia keskustelemalla työntekijän toimintatavoista ja suhteesta tämän työhön. Kaksin työnohjaajan tai ryhmässä käydyillä keskusteluilla on tarkoitus antaa eväitä työhön liittyvien ongelmien ratkontaan, auttaa työssä jaksamisessa ja varmistaa näillä toimenpiteillä työn laatua. Työnohjauksella voidaan myös edistää tehokkaita työtapoja sekä tukea ammatillista kehitystä.

Tarjoan työnohjauspalvelua sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tarjoamalla apua ja työkaluja työssä esiintyvien ongelmien tai henkisen taakan ratkomiseen varmistetaan töissä viihtymistä ja jaksamista. Työnohjaus soveltuu myös työpaikan ongelmatilanteiden tai jännitteiden purkamiseen.

Mikäli koet, että työssäsi tai työpaikallasi on ratkaisemattomia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan mahdollisista ratkaisuista.

Psykoterapiakoulutukset

Toteutan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sen soveltamiseen liittyviä koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä järjestän psykoterapeuttien täydennyskoulutuksia. Koulutuksia voi tilata myös suoraan minulta, jolloin räätälöin niiden sisällöt tapauskohtaisesti toiveidenne mukaan.

Esimerkkejä pitämistäni koulutuksista:

 • Altistus ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa
 • Myötätuntokeskeisen psykoterapian perusteet
 • Psykoterapiasuhde vaikuttamisen välineenä – Funktionaalis-analyyttinen psykoterapia
 • Dissosiaatiohäiriöt – arviointi ja hoito
 • Käyttäytymisaktivointi depression hoidossa
 • Traumaperäisen stressihäiriön hoito
 • ADHD – kuntoutus ja psykoterapia lapsilla ja aikuisilla

Toimin tiiviissä yhteistyössä KKT-keskus Arvon ja Suomen kognitiivisen käyttäytymisterapian ja käyttäytymisanalyysin yhdistyksen (SKY ry) kanssa. Nämä yhteistyökumppanit mahdollistavat myös laajempien koulutusten tarjoamisen, kuten esim. psykiatrian tulosalueen henkilöstölle tarkoitetun kaksi vuotta kestävän KKT-työotekoulutuksen.

Yhteystiedot

Lauri Parkkinen
Psykoterapia- ja Koulutuspalvelu Kontingenssi Oy

Vastaanotto

KKT-keskus Arvo Salon tiloissa
osoitteessa Vilhonkatu 23, 24240 SALO